Bilgi Başvuru Formu

KIVILCIM GAYRİMENKUL YURT HİZMETLERİ VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ

VERİ SAHİBİ KİŞİSEL BİLGİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.)

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. Kişileri öğrenme,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
 • Aktarım yapılan 3. Kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkı tanınmıştır.

Söz konusu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak Veri sorumlusu olan kurumumuza yapılacak başvurularda esas alınacak uygulama aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru Esasları

Kurumumuza yapılacak başvurular, iş bu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza ile imzalanarak kurumun kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

KVKK Bilgi Başvuru Formu

Bize Ulaşın

Bosna-Hersek Mah Fatih Sok No: 1 Selçuk Üniversitesi Karşısı 42250 Selçuklu / KONYA

+905492294242

info@kivilcimyurtlari.com.tr